วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

พัฒนาสวนป่าคลองตะเกราเป็นที่อยู่ช้างถาวร | MCOT.net

พัฒนาสวนป่าคลองตะเกราเป็นที่อยู่ช้างถาวร | MCOT.net

by TNA | 8 มี.ค. 2554 20:29

ก.ทรัพยากรฯ 8 มี.ค. - ก.ทรัพยากรฯ ร่วมกับมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ใช้พื้นที่สวนป่าคลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา เป็นที่อยู่อาศัยของช้างเร่ร่อน คาดช่วยลดปัญหาช้างไร้ที่อยู่ และช่วยอนุรักษ์ช้างไทย นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ลงนามข้อตกลง “โครงการที่อยู่ถาวรช้างไทย” โดยจะใช้สวนป่าคลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ประมาณ 5,600 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยของช้างเร่ร่อน ช้างชรา และช้างพิการ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ มีอาหารเพียงพอ และมีแหล่งน้ำที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของช้าง เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาช้างไร้ที่อยู่อาศัย และเตรียมพัฒนาเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งจะมีส่วนช่วยอนุรักษ์ช้างไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น. - สำนักข่าวไทย