วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประธานมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ผู้ "ทำบุญ" ด้วย "ใจ"

พิไลพรรณ สมบัติศิริ มหาเศรษฐีใจบุญจาก"ฟอร์บส์" ผู้ยึดหลัก"ทำบุญ"ด้วยใจ

่าวจาก มติชน ออนไลน์ | 5 สิงหาคม 2554 เวลา 15:28:58 น.

เป็น "สตรีหนึ่งเดียว" ของประเทศไทยจากทั้งหมด 4 คน สำหรับ "พิไลพรรณ สมบัติศิริ" ที่ได้รับการ "ยกย่อง" จากเว็บไซต์ "นิตยสารฟอร์บส์" ของสหรัฐอเมริกา ในการจัดอันดับมหาเศรษฐีในเอเชีย 48 คน ให้เป็น "มหาเศรษฐีใจบุญ" ขณะที่อีก 3 คนนั้นเป็นบุรุษ ประกอบไปด้วย บุญชัย เบญจรงคกุล ตัน ภาสกรนที และทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

สำหรับผู้หญิงเก่งคนนี้ หลายคนอาจรู้จักเธอในนาม "ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด" เท่านั้น

ทว่า เธอยังดำรงตำแหน่งอีกหลายตำแหน่ง ทั้งนายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ประธานกรรมการเลิดสินมูลนิธิ ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณกุศล โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์และสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์