วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประธานมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ผู้ "ทำบุญ" ด้วย "ใจ"

พิไลพรรณ สมบัติศิริ มหาเศรษฐีใจบุญจาก"ฟอร์บส์" ผู้ยึดหลัก"ทำบุญ"ด้วยใจ

่าวจาก มติชน ออนไลน์ | 5 สิงหาคม 2554 เวลา 15:28:58 น.

เป็น "สตรีหนึ่งเดียว" ของประเทศไทยจากทั้งหมด 4 คน สำหรับ "พิไลพรรณ สมบัติศิริ" ที่ได้รับการ "ยกย่อง" จากเว็บไซต์ "นิตยสารฟอร์บส์" ของสหรัฐอเมริกา ในการจัดอันดับมหาเศรษฐีในเอเชีย 48 คน ให้เป็น "มหาเศรษฐีใจบุญ" ขณะที่อีก 3 คนนั้นเป็นบุรุษ ประกอบไปด้วย บุญชัย เบญจรงคกุล ตัน ภาสกรนที และทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

สำหรับผู้หญิงเก่งคนนี้ หลายคนอาจรู้จักเธอในนาม "ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด" เท่านั้น

ทว่า เธอยังดำรงตำแหน่งอีกหลายตำแหน่ง ทั้งนายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ประธานกรรมการเลิดสินมูลนิธิ ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณกุศล โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์และสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

พัฒนาสวนป่าคลองตะเกราเป็นที่อยู่ช้างถาวร | MCOT.net

พัฒนาสวนป่าคลองตะเกราเป็นที่อยู่ช้างถาวร | MCOT.net

by TNA | 8 มี.ค. 2554 20:29

ก.ทรัพยากรฯ 8 มี.ค. - ก.ทรัพยากรฯ ร่วมกับมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ใช้พื้นที่สวนป่าคลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา เป็นที่อยู่อาศัยของช้างเร่ร่อน คาดช่วยลดปัญหาช้างไร้ที่อยู่ และช่วยอนุรักษ์ช้างไทย นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ลงนามข้อตกลง “โครงการที่อยู่ถาวรช้างไทย” โดยจะใช้สวนป่าคลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ประมาณ 5,600 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยของช้างเร่ร่อน ช้างชรา และช้างพิการ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ มีอาหารเพียงพอ และมีแหล่งน้ำที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของช้าง เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาช้างไร้ที่อยู่อาศัย และเตรียมพัฒนาเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งจะมีส่วนช่วยอนุรักษ์ช้างไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น. - สำนักข่าวไทย