วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง ณ เขาใหญ่

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างกับคน เป็นปัญหาที่มีมายืดเยื้อยาวนาน เมื่อต่างต้องการใช้พื้นที่ผืนเดียวกัน มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง

หากลองดูปีใหม่นี้ (พ.ศ. 2558) ผ่านมายังไม่ถึงเดือน ก็มีข่าวการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนกับช้างป่ามากมาย โดยเฉพาะบริเวณถนนที่ตัดผ่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ช้าง...อาจกำลังต้องการสื่อสารอะไรถึงคนหรือเปล่า?

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศระเบียบช้างใหม่ ช้างแรกเกิดทำตั๋วรูปพรรณได้แล้ว

การเปลี่่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
วันนี้...ลูกช้างเลี้ยงที่เกิดใหม่ รวมถึงลูกช้างที่อายุไม่เกิน 8 ปี สามารถไปจดทะเบียน ทำตั๋วรูปพรรณ โดยไปยื่นคำขอ ต่อนายทะเบียนในท้องที่ที่ช้างอยู่ได้เลย

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประธานมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง กับอีกหนึ่งบทบาทเกี่ยวกับการร่าง พ.ร.บ.การค้างาช้างฯ


กมธ. ร่าง พ.ร.บ. ค้างาช้าง เลือก “พิไลพรรณ” นั่งประธาน

โดย ClickNLA
Seized shipment of illegal African elephant tusks, Thailand © James Morgan
คณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ. การค้างาช้าง พ.ศ. …. เลือกนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมเร่งผลักดันให้เป็นกฎหมาย เพื่อมิให้ต่างชาติใช้เป็นช่องทางการค้างาช้าง โดยกำหนดบทลงโทษหนักติดคุก หรือปรับนับล้านบาท

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประธานมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ผู้ "ทำบุญ" ด้วย "ใจ"

พิไลพรรณ สมบัติศิริ มหาเศรษฐีใจบุญจาก"ฟอร์บส์" ผู้ยึดหลัก"ทำบุญ"ด้วยใจ

่าวจาก มติชน ออนไลน์ | 5 สิงหาคม 2554 เวลา 15:28:58 น.

เป็น "สตรีหนึ่งเดียว" ของประเทศไทยจากทั้งหมด 4 คน สำหรับ "พิไลพรรณ สมบัติศิริ" ที่ได้รับการ "ยกย่อง" จากเว็บไซต์ "นิตยสารฟอร์บส์" ของสหรัฐอเมริกา ในการจัดอันดับมหาเศรษฐีในเอเชีย 48 คน ให้เป็น "มหาเศรษฐีใจบุญ" ขณะที่อีก 3 คนนั้นเป็นบุรุษ ประกอบไปด้วย บุญชัย เบญจรงคกุล ตัน ภาสกรนที และทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

สำหรับผู้หญิงเก่งคนนี้ หลายคนอาจรู้จักเธอในนาม "ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด" เท่านั้น

ทว่า เธอยังดำรงตำแหน่งอีกหลายตำแหน่ง ทั้งนายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ประธานกรรมการเลิดสินมูลนิธิ ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณกุศล โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์และสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

พัฒนาสวนป่าคลองตะเกราเป็นที่อยู่ช้างถาวร | MCOT.net

พัฒนาสวนป่าคลองตะเกราเป็นที่อยู่ช้างถาวร | MCOT.net

by TNA | 8 มี.ค. 2554 20:29

ก.ทรัพยากรฯ 8 มี.ค. - ก.ทรัพยากรฯ ร่วมกับมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ใช้พื้นที่สวนป่าคลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา เป็นที่อยู่อาศัยของช้างเร่ร่อน คาดช่วยลดปัญหาช้างไร้ที่อยู่ และช่วยอนุรักษ์ช้างไทย นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ลงนามข้อตกลง “โครงการที่อยู่ถาวรช้างไทย” โดยจะใช้สวนป่าคลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ประมาณ 5,600 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยของช้างเร่ร่อน ช้างชรา และช้างพิการ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ มีอาหารเพียงพอ และมีแหล่งน้ำที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของช้าง เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาช้างไร้ที่อยู่อาศัย และเตรียมพัฒนาเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งจะมีส่วนช่วยอนุรักษ์ช้างไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น. - สำนักข่าวไทย

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552

รวมข่าว ฉลองชื่อพระราชทาน "พลายปฐมสมภพ"

ศูนย์ช้างลำปางเตรียมตั้งโต๊ะทำพิธีรับชื่อพระราชทานให้ช้างพรุ่งนี้
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
5 ตุลาคม 2552 10:08 น.

ลำปาง - ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เตรียมจัดพิธีรับชื่อพระราชทาน “พลายปฐมสมภพ”จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ช้างไทยที่เกิดจากการผสมเทียมเชือกแรก

       ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อลูกช้างพลายที่เกิดจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อช้างสดเชือกแรก ในทวีปเอเชีย ว่า “พลายปฐมสมภพ” ซึ่งมีหมายความว่า ช้างพลายเชือกแรก ที่เกิดจากการผสมเทียมน้ำเชื้อ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ และ มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง จะจัดพิธีรับชื่อพระราชทานขึ้น ในวันพรุ่งนี้ (6 ตุลาคม 2552) เวลา 9.30 น.

       โดยจะจัดให้มีพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และจัดให้มีพิธีฮ้องขวัญช้าง เพื่อรับพระราชทานชื่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำหรับพิธีฮ้องขวัญช้าง ถือเป็นพิธีกรรมตามพิธีลานนา เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ช้าง

       "พลายปฐมสมภพ” คุณพลาย หรือ (AI) ซึ่งเกิดจากโครงการผสมเทียมช้างด้วยน้ำเชื้อสดประสบผลสำเร็จเป็นครั้งแรกใน ประเทศไทย โดยทีมสัตว์แพทย์คนไทยทีมแรกของเอเชีย จากแม่ช้างชื่อ “พังขอด” อายุ 28 ปี (ขณะนั้น)เป็นช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ฯ ได้ทำการผสมเทียมเมื่อวันที่ 8–10 มิถุนายน 2548 โดยใช้น้ำเชื้อจากช้างเพศผู้ชื่อ “จาปาตี” อายุ 15 ปี(ขณะนั้น) และประสบผลสำเร็จโดยช้าง “พังขอด” ได้แสดงอาการตั้งท้องจากการผสมเทียมและได้ตกลูกช้างเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 เป็นลูกช้างพลาย และขณะนี้ลูกช้าง "พลายปฐมสมภพ” อาศัยอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีอายุได้ 2 ปี 7 เดือนแล้ว ทำให้คณะนักวิจัยไทยถือเป็นคณะแรกของประเทศไทยและเอเชียที่ประสบความสำเร็จ ในการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อสด

       ปัจจุบันพลายปฐมสมภพ หรือ AI มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ซุกซน น่ารัก นักท่องเที่ยวมักจะแวะเวียนไปเที่ยวชมและให้อาหารอยู่เป็นประจำ

ขอบคุณข่าวจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000117073&TabID=2&

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

พังพระธิดาจุฑานันท์ แท้งลูก

ลำปาง - ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ เกือบสูญเสียพังพระธิดาจุฑานันท์ ช้างวัย 15 ปี ช้างในสมเด็จพระพี่นางฯ ที่ตั้งท้องได้กว่า 18 เดือน และเตรียมคลอดภายในสัปดาห์นี้ เนื่องจากลูกเสียชีวิตในท้องวานนี้
โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | 14 สิงหาคม 2552 เวลา 14:16 น.   

    
       นายสัตวแพทย์ศรันต์ จันทร์สิทธิเวช สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เผยว่า เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (13 ส.ค.) ช้างพังพระธิดา ซึ่งเป็นช้างในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อายุ 15 ปี ท้องได้ 18 เดือน และกำลังเตรียมคลอดลูก โดยทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้จัดเตรียมช้างพังทานตะวัน อายุ 17 ปี เคยมีลูกมาแล้ว 2 เชือก และเป็นแม่ช้างที่มีนิสัยดี ไว้คอยเป็นช้างแม่รับให้ พร้อมเตรียมคลอดภายในสัปดาห์นี้
    
       ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ เวลาประมาณ 15.00 น.เศษ พังพระธิดาได้คลอดลูกซึ่งมีน้ำหนักตัวประมาณ 60-70 กิโลกรัม ออกมาโดยทางทีมสัตว์แพทย์ได้ช่วยในการทำคลอดเนื่องจากพบว่าลูกที่อยู่ในท้อง ได้เสียชีวิตก่อนแล้วคาดว่าน่าจะเสียชีวิตได้ประมาณ 2-3 วัน เนื่องจากพบว่าปอดของลูกช้างจมน้ำ ซึ่งทำให้การคลอดเป็นไปด้วยความยากลำบาก
    
       สัตวแพทย์ต้องฉีดยาป้องกันมดลูกของพังพระธิดาล้า เพราะต้องให้ลูกที่เสียชีวิตออกมา แต่ยังโชคดีที่แม่ช้างคือ พังพระธิดาปลอดภัย ขณะนี้ทางสัตว์แพทย์ได้ให้กลูโคส แคลเซียม ยาบำรุง และคอยดูแลเป็นอย่างดี