วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประธานมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง กับอีกหนึ่งบทบาทเกี่ยวกับการร่าง พ.ร.บ.การค้างาช้างฯ


กมธ. ร่าง พ.ร.บ. ค้างาช้าง เลือก “พิไลพรรณ” นั่งประธาน

โดย ClickNLA
Seized shipment of illegal African elephant tusks, Thailand © James Morgan
คณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ. การค้างาช้าง พ.ศ. …. เลือกนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมเร่งผลักดันให้เป็นกฎหมาย เพื่อมิให้ต่างชาติใช้เป็นช่องทางการค้างาช้าง โดยกำหนดบทลงโทษหนักติดคุก หรือปรับนับล้านบาท