วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง ณ เขาใหญ่

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างกับคน เป็นปัญหาที่มีมายืดเยื้อยาวนาน เมื่อต่างต้องการใช้พื้นที่ผืนเดียวกัน มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง

หากลองดูปีใหม่นี้ (พ.ศ. 2558) ผ่านมายังไม่ถึงเดือน ก็มีข่าวการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนกับช้างป่ามากมาย โดยเฉพาะบริเวณถนนที่ตัดผ่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ช้าง...อาจกำลังต้องการสื่อสารอะไรถึงคนหรือเปล่า?

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศระเบียบช้างใหม่ ช้างแรกเกิดทำตั๋วรูปพรรณได้แล้ว

การเปลี่่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
วันนี้...ลูกช้างเลี้ยงที่เกิดใหม่ รวมถึงลูกช้างที่อายุไม่เกิน 8 ปี สามารถไปจดทะเบียน ทำตั๋วรูปพรรณ โดยไปยื่นคำขอ ต่อนายทะเบียนในท้องที่ที่ช้างอยู่ได้เลย