วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552

รวมข่าว ฉลองชื่อพระราชทาน "พลายปฐมสมภพ"

ศูนย์ช้างลำปางเตรียมตั้งโต๊ะทำพิธีรับชื่อพระราชทานให้ช้างพรุ่งนี้
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
5 ตุลาคม 2552 10:08 น.

ลำปาง - ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เตรียมจัดพิธีรับชื่อพระราชทาน “พลายปฐมสมภพ”จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ช้างไทยที่เกิดจากการผสมเทียมเชือกแรก

       ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อลูกช้างพลายที่เกิดจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อช้างสดเชือกแรก ในทวีปเอเชีย ว่า “พลายปฐมสมภพ” ซึ่งมีหมายความว่า ช้างพลายเชือกแรก ที่เกิดจากการผสมเทียมน้ำเชื้อ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ และ มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง จะจัดพิธีรับชื่อพระราชทานขึ้น ในวันพรุ่งนี้ (6 ตุลาคม 2552) เวลา 9.30 น.

       โดยจะจัดให้มีพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และจัดให้มีพิธีฮ้องขวัญช้าง เพื่อรับพระราชทานชื่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำหรับพิธีฮ้องขวัญช้าง ถือเป็นพิธีกรรมตามพิธีลานนา เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ช้าง

       "พลายปฐมสมภพ” คุณพลาย หรือ (AI) ซึ่งเกิดจากโครงการผสมเทียมช้างด้วยน้ำเชื้อสดประสบผลสำเร็จเป็นครั้งแรกใน ประเทศไทย โดยทีมสัตว์แพทย์คนไทยทีมแรกของเอเชีย จากแม่ช้างชื่อ “พังขอด” อายุ 28 ปี (ขณะนั้น)เป็นช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ฯ ได้ทำการผสมเทียมเมื่อวันที่ 8–10 มิถุนายน 2548 โดยใช้น้ำเชื้อจากช้างเพศผู้ชื่อ “จาปาตี” อายุ 15 ปี(ขณะนั้น) และประสบผลสำเร็จโดยช้าง “พังขอด” ได้แสดงอาการตั้งท้องจากการผสมเทียมและได้ตกลูกช้างเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 เป็นลูกช้างพลาย และขณะนี้ลูกช้าง "พลายปฐมสมภพ” อาศัยอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีอายุได้ 2 ปี 7 เดือนแล้ว ทำให้คณะนักวิจัยไทยถือเป็นคณะแรกของประเทศไทยและเอเชียที่ประสบความสำเร็จ ในการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อสด

       ปัจจุบันพลายปฐมสมภพ หรือ AI มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ซุกซน น่ารัก นักท่องเที่ยวมักจะแวะเวียนไปเที่ยวชมและให้อาหารอยู่เป็นประจำ

ขอบคุณข่าวจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000117073&TabID=2&


ช้าง ‘’ชื่อพระราชทาน‘’ ‘’พลายปฐมสมภพ‘’

นำเสนอข่าวโดยทีมงาน Sanook.com
 6 ต.ค. 52 00:45 น.
''ผสมเทียม'' ก้องโลก ! 
 
หากกำหนดการไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ในวันที่ 6 ต.ค. 2552 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง และมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง จะมีการจัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และจัดพิธีฮ้องขวัญช้าง เพื่อรับพระราชทานชื่อช้างพลายเชือกหนึ่ง...

พลายปฐมสมภพ คือชื่อพระราชทานของช้างเชือกนี้

ช้างเชือกนี้มีความสำคัญ-มีความน่าสนใจมากทีเดียว !!

ชื่อพระราชทาน พลายปฐมสมภพ นั้น มีความหมายว่า... ช้างพลายเชือกแรกที่เกิดจากการผสมเทียมน้ำเชื้อ ซึ่งช้างเชือกนี้ เป็นช้างที่เกิดจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อช้างสด เชือกแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย และเชือกแรกในประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย จึงต้องถือว่าเป็นช้างที่ไม่ธรรมดา

ทั้งนี้ กับเรื่องของ เทคโนโลยีการผสมเทียมช้าง นั้น ที่ผ่านมาเคยประสบผลสำเร็จแล้ว ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรป โดยการรีดน้ำเชื้อสดจากช้างเพศผู้ แล้วฉีดเข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของช้างเพศเมียที่อยู่ในระหว่างการเป็นสัด และตกไข่ ซึ่งในต่างประเทศไม่นิยมเลี้ยงช้างเพศผู้ เพื่อเลี่ยงปัญหา ช้างตกมัน ที่ก้าวร้าว-ควบคุมยาก สวนสัตว์บางแห่งในต่างประเทศไม่มีช้างเพศผู้เลย เทคนิคผสมเทียมจึงถูกนำมาใช้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบอยู่ในยุโรปและอเมริกาคือ น้ำเชื้อช้างที่จะใช้ผสมเทียม เมื่อรีดออกมาแล้วจะมีอายุแค่ 24 ชั่วโมง และจะตายในที่สุด เมื่อรีดออกมาแล้วจึงต้องรีบเดินทางไปผสมกับช้างเพศเมียให้ทันเวลา จากปัญหาในจุดนี้จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามที่จะ แช่แข็งน้ำเชื้อช้าง ให้ได้ แต่ก็ไม่มีประเทศใดทำได้สำเร็จ ซึ่งในสัตว์ชนิดอื่น ๆ นั้นสามารถจะแช่แข็งน้ำเชื้อได้เป็นผลสำเร็จแล้ว โดยน้ำเชื้อแช่แข็งสามารถมีอายุเก็บไว้ได้นานถึง 30 ปี ด้วยการเก็บไว้ในถังไนโตรเจนเหลว ที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส

ต่างประเทศยังไม่สามารถแช่แข็งน้ำเชื้อช้างได้สำเร็จ

แต่ ประไทยไทยทำได้สำเร็จเป็นชาติแรกในโลก !!

คณะสัตวแพทย์โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ได้ ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ทำโครงการ ผสมเทียมช้าง ขึ้น โดยทาง มก. ศึกษาช้างเพศผู้เป็นหลัก และ มช. ศึกษาช้างเพศเมียเป็นหลัก แล้วจึงนำความรู้มาผนวกกันเพื่อผสมเทียมช้าง ซึ่งทาง มก. ได้เริ่มรีดน้ำเชื้อและเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อช้างในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อ ประเมินคุณภาพ ตั้งแต่ปี 2543 แล้วที่สุด... ไทยสามารถทำน้ำเชื้อช้างแช่แข็งได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก ในปี 2545

ทางด้านคณะสัตวแพทย์ มช. ก็ได้เข้าสำรวจความสมบูรณ์ของ ช้างเพศเมียภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และปางช้างแม่สา จ.เชียงใหม่ โดยเจาะเลือดเช็กฮอร์โมนและเช็กวงรอบการเป็นสัด คำนวณวันตกไข่ เพื่อเตรียมการผสมเทียม จากนั้นคณะผู้วิจัยก็ได้ ทดลอง ผสมเทียม ด้วยน้ำเชื้อช้างแช่แข็ง เป็นครั้งแรก ซึ่งยังไม่มีประเทศใดในโลกประสบผลสำเร็จในการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อช้างแช่ แข็ง โดยในไทย ได้เริ่มผสมครั้งแรกเมื่อเดือน ม.ค. ปี 2546 ทดลองผสมเทียมกับช้างภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง จำนวน 3 เชือก และที่ปาง ช้างแม่สา จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 เชือก ซึ่งแม้จะยังไม่ประสบผลสำเร็จ แต่ก็น่าติดตามต่อไป...

ทั้งนี้ เหตุที่ไทยยังไม่ประสบผลสำเร็จในการทดลองผสมเทียม ด้วยน้ำเชื้อช้างแช่แข็งนั้น ปัญหาที่พบคือ ช้างเพศเมียบางเชือกมีอายุ มาก การคำนวณวันตกไข่คลาดเคลื่อน และพบว่าเมื่อแช่แข็งน้ำเชื้อช้างแล้ว คุณภาพน้ำเชื้อจะลดลงประมาณ 20-30% ซึ่งจุดนี้ก็เป็นเรื่องปกติในน้ำเชื้อแช่แข็งที่พบในสัตว์ชนิดอื่น ๆ ด้วย

อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยได้ทดลอง ผสมเทียมช้างด้วยน้ำเชื้อสด เพื่อทดสอบว่าเทคนิคผสมเทียมที่ทำอยู่ถูกต้องหรือไม่ และเพื่อ พัฒนาเทคนิค ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์การผสมเทียม ซึ่งไทยพัฒนา ขึ้นใช้เอง

คณะนักวิจัยผสมเทียมช้างของไทยได้ทำการทดลองผสมเทียมช้างด้วยน้ำเชื้อสด โดยใช้น้ำเชื้อจากช้างเพศผู้ชื่อ จาปาตี อายุ 14 ปี ทำการผสมในช้างเพศเมียชื่อ พังขอด อายุ 28 ปี ซึ่งเป็นช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ การผสมเทียมทำเมื่อวันที่ 8-10 มิ.ย. 2548 ผลคือ...ช้างพังขอดได้ตั้งท้องจากการผสมเทียม และเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2550 ก็ได้ตกลูกเป็นช้างพลายที่สุขภาพสมบูรณ์ทุกประการ

นักวิจัยคณะนี้ถือเป็นคณะแรกของประเทศไทย และของทวีปเอเชีย ที่ประสบความสำเร็จในการผสมเทียมช้างด้วยน้ำเชื้อสด และถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนางานวิจัยด้านนี้ต่อ ๆ ไป...

จาก 7 มี.ค. 2550 จนถึงวันนี้ ช้างพลายที่เกิดจากการผสมเทียมเชือกนี้ มีอายุ 2 ปี 7 เดือน โดยอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ...

ช้างพลายเชือกนี้...ก็คือ พลายปฐมสมภพ

ที่ตอนนี้...กำลังน่ารัก-น่าเอ็นดูมากทีเดียว !!.

ขอบคุณ ข่าวจาก Sanook.com 
http://news.sanook.com/832379/ช้าง-ชื่อพระราชทาน-พลายปฐมสมภพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น